×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Covid-19 (Koronavirüs) Konulu Sunum

Fakültemiz Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Harun Akkaya, Fakültemiz öğrencilerine yönelik, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan materyallerle Covid-19 (Koronavirüs) konulu bir sunum yapmıştır. Sunumda Covid-19 ile iligili bilinmesi gerekenler, dikkat edilecek hususlar ve alınabilecek tedbirler aktarılmıştır.
14 Mart 2020 Cumartesi