×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Temel İslam Bilimleri
Temel İslam Bilimleri

Temel İslam Bilimleri Bölümü


- Tefsir Anabilim Dalı

Akademik Kadro

Prof. Dr. Lütfullah CEBECİ

Doç. Dr. Muhammed Bahaeddin YÜKSEL

- Hadis Anabilim Dalı

Akademik Kadro

Doç. Dr. Selahattin AYDEMİR

- İslam Hukuku Anabilim Dalı

Akademik Kadro

Doç. Dr. Nazım BÜYÜKBAŞ (Bölüm Başkanı)

- Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Anabilim Dalı

Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YALÇIN

Araştırma Görevlisi Ahmet Nusret ÖZDİL

- Tasavvuf Anabilim Dalı

Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Emine Elif Çakmak İGALÇI