×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Misyon ve Vizyon
Misyon ve Vizyon

Misyon

İslâm’ı ilmî ve temel kaynaklardan öğrenen, İslâmî ilimleri tahlil edip sonuçlar çıkarabilen, millî ve manevî değerlere bağlı idealist bireyler yetiştirip topluma kazandırmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Ayrıca kültür ve medeniyet tarihimizi özümseyip sentezleyen, İslâm medeniyetine ve evrensel kültüre katkıda bulunan din görevlisi, araştırmacı, öğretmen ve akademisyenler yetiştirmektir.

Vizyon

Kültürel mirasımızı değerlendirerek bilimsel verilerden istifade eden, çağın sorunlarına çözüm getirebilecek, eğitim-öğretim faaliyetleriyle insanımızın dinî düşünce ve yaşayış bakımından niteliğini artıracak akademisyen kadromuzla fakültemizi hem ulusal hem de uluslararası alanda temsil ve tercih edilecek bir kurum hâline getirmektir.

YD-004 Develi İslami İlimler Fakültesi Misyon ve Vizyon