×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Komisyonlar ve Alt Kurullar
Komisyonlar ve Alt Kurullar

Komisyonlar ve Alt Kurullar

Birim Kalite Komisyonu
Birim Kalite Komisyonu
Birim Stratejik Planlama Komisyonu
Başkan
Doç. Dr. Murat Bıyıklı
Başkan
Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu
Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu
Başkan
Prof. Dr. Mehmet Dalkılıç
Başkan
Program Geliştirme ve Eğitim Öğretim Planı Komisyonu
Program Geliştirme Komisyonu
Akademik Yükseltme ve Atama Komisyonu
Akademik Yükseltme ve Atama Komisyonu
Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu
Başkan
Prof. Dr. Mehmet Dalkılıç
Başkan
Bilimsel Faaliyetler ve Organizasyonlar Komisyonu
Bilimsel Faaliyetler ve Organizasyonlar Komisyonu
Yatay/Dikey Geçiş ve İntibak Komisyonu
Yatay/Dikey Geçiş ve İntibak Komisyonu
Başkan
Prof. Dr. Mehmet Dalkılıç
Başkan
Ölçme ve Değerlendirme, Ders Programları ve Sınav İşleri Komisyonu
Ölçme ve Değerlendirme, Ders Programları ve Sınav İşleri Komisyonu
Burs Komisyonu
Burs Komisyonu
Mezuniyet Komisyonu
Mezuniyet Komisyonu
Öğrenci Disiplin Komisyonu
Öğrenci Disiplin Komisyonu
Başkan
Doç. Dr. Murat Bıyıklı
Başkan
Öğrenci Af Komisyonu
Öğrenci Af Komisyonu
Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Halide Yenen
Başkan
Öğrenci Temsilcisi Seçim Komisyonu
Risk Değerlendirme Ekibi
İşveren Vekili
Prof. Dr. Lütfullah Cebeci
İşveren Vekili
İş Birliği Protokolü Yürütme Komisyonu
Bologna Eşgüdüm Komisyonu
Bologna Eşgüdüm Komisyonu
Başkan
Doç. Dr. Yasin İpek
Başkan
Faaliyet Raporu ve Performans Veri İzleme Raporu Hazırlama Komisyonu
Faaliyet Raporu ve Performans Veri İzleme Raporu Hazırlama Komisyonu