×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Kuruluş-Tarihçe
Kuruluş-Tarihçe

FAKÜLTENİN KURULUŞU

Develi İslami İlimler Fakültesi, Kayseri Üniversitesi bünyesinde 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 7141 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla” kurulmuştur. Fakültemiz eğitim-öğretim hizmetleri yanında araştırma-geliştirme, bilimsel proje üretme ve bulunduğu şehrin sosyo-kültürel yapısının gelişmesine yönelik araştırma ve toplumsal faaliyetler de yürütmektedir.

Fakültemiz bünyesinde Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır. Fakültemizde 1’i profesör, 3’ü doçent, 7’si Dr. öğretim üyesi olmak üzere toplam 11 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 72 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamış olup, hâlen 140 öğrenci öğrenim görmektedir. Fakültemizde ikinci öğretim bulunmamaktadır. 2020 yılında Temel İslam Bilimleri Bölümünde Yüksek Lisans programı açılmış olup, 27 öğrenci öğrenim görmektedir.