×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Vizyon-Misyon
Vizyon-Misyon

KAYÜ DEVELİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Misyon, Vizyon, Temel Değerler, Stratejik Amaç ve Hedefler

Misyon

İslâm’ı ilmî ve temel kaynaklardan öğrenen, insan ve din bilimlerinin öncülüğünde söz konusu kaynaklardan hareketle günümüz insanının manevî ihtiyaçlarını karşılayacak olanaklar sunan, İslâm ve Türk tarihini tahlil edip sonuçlar çıkarabilen idealist bireyler yetiştirip topluma kazandırmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bunun yanı sıra kültür ve medeniyet tarihimizi özümseyip sentezleyen, millî, manevî, ahlâkî değerlere bağlı, muhtelif düşünce ve inançlara saygılı, bilimsel ve felsefî düşünme kabiliyeti olan, hoşgörülü, Türk fikir hayatına ve evrensel kültüre katkıda bulunan din görevlisi, araştırmacı, öğretmen ve akademisyenler yetiştirmektir.

Vizyon

Kültürel mirasımızı değerlendirerek, bilimsel verilerden istifade eden, çağın sorunlarına çözüm getirebilecek, eğitim-öğretim faaliyetleriyle insanımızın dinî düşünce ve yaşayış bakımından niteliğini artıracak akademisyen kadromuzla fakültemizi hem ulusal hem de uluslararası alanda temsil ve tercih edilecek bir kurum hâline getirmektir. Ayrıca evrensel İslâmî değerleri temel İslâmî kaynaklar ve bilimsel mantık çerçevesinde ele alarak edindiği bilgi ve kazanımları toplumu tatmin ve huzura kavuşturacak bir biçimde ifade eden, bölgesinde her yönüyle örnek bir yüksek öğretim kurumu olmaktır.

Temel Değerler

Fakültemiz; dinî ve insanî değerleri, şeffaflığı, adaleti, etik değerleri, akademik anlayışı, toplumsal ve kültürel sorunlara duyarlı olmayı ilke edinmiştir.

Stratejik Amaç ve Hedefler

Kültürel mirasımızı değerlendirerek bilimsel verilerden istifade eden, çağın sorunlarına çözüm getirebilecek, eğitim-öğretim faaliyetleriyle insanımızın dinî düşünce ve yaşayış bakımından niteliğini artıracak akademisyen kadromuzla fakültemizi hem ulusal hem de uluslararası alanda temsil ve tercih edilecek bir kurum hâline getirmektir. Ayrıca evrensel İslâmî değerleri temel İslâmî kaynaklar ve bilimsel mantık çerçevesinde ele alarak edindiği bilgi ve kazanımları toplumu tatmin ve huzura kavuşturacak bir biçimde ifade eden, bölgesinde her yönüyle örnek bir yükseköğretim kurumu olmaktır. Fakültemiz, Kayseri Üniversitesi’nin Eğitim Politikasını benimsemiş ve uygulamaya koymuştur. Ayrıca Kayseri Üniversitesi’ne ait Araştırma-Geliştirme politikası, Toplumsal katkı politikası, Yönetim politikası ve uluslararasılaşma politikalarını benimsemiş bu politikalarla ilgili uygulamalar yapılmasını planlanmaktadır. Fakültemiz, misyon, vizyon ve temel değerleri ile ilişkili olarak belirlediği stratejik hedeflerine ulaşmak için kalite güvencesi sistemini benimsemiş olup kalite odaklı eğitim-öğretim anlayışı içerisinde etkin, nitelikli ve girişimci bir fakülte olmayı hedeflemiştir.