×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Kalite Politikamız
Kalite Politikamız

- Dinamik kadrosu ile eğitim kalitesini ve memnuniyetini artırmak

- İmkanlar nispetinde iç ve dış paydaş istek ve beklentilerini karşılamak

- İlgili mevzuat ve standartlara uymak

- Hizmet içi eğitimler vererek çalışan kalifikasyonunu artırmak

- Bilimsel yayınların nitelik ve niceliklerini artırmak

- Akreditasyon kuruluşlarından yeterlilik belgesini alarak eksiklikleri tamamlamak