×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Öğretmenlik Uygulaması II Dersi ile İlgili Duyuru 4. Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılına mahsus olmak üzere; “Öğretmenlik Uygulaması II” dersinin ilk ve ortaöğretim kurumlarının açık olduğu dönemde yapılması gerektiği dikkate alınarak, Yükseköğretim kurumlarımızdaki “Öğretmenlik Uygulaması II” dersini alan son sınıf öğrencileri, talepleri halinde bu derse bulundukları illerdeki üniversitelerde devam edebileceği" bildirilmiştir.

Bu kapsamda;

1. Fakültemiz öğrencisi iken “Öğretmenlik Uygulaması II” dersini Develi’de almak isteyen (Kayseri’de ikamet eden) öğrencilerimiz ders kaydı haricinde herhangi bir işlem yapmayacaktır.

2. Fakültemiz öğrencisi iken diğer illerdeki Yükseköğretim Kurumlarında “Öğretmenlik Uygulaması II” dersini almak isteyen öğrenciler eğitim almak istediği Üniversiteye/Fakülteye mutlaka başvuru yapmalıdır ve bu durumu dilekçe (Aşağıdaki linkte yer alan) ile fakültemiz islamiilimler@kayseri.edu.tr mail adresine göndererek bildirmek zorundadırlar. Aksi halde öğrencilerimiz seçmiş oldukları Öğretmenlik Uygulaması II dersine Develi’de devam etmek zorundadırlar.

3. Üniversitemize kayıtlı olmayan öğrenciler ise Fakültemize şahsen müracaat ederek (Öğrenci Belgesi ve Öğretmenlik Uygulaması I dersinden başarılı olduğunu gösterir belge ile) yüz yüze kayıt yaptırabileceklerdir. Öğretmenlik Uygulaması II dersinin yüz yüze uygulama kısmı Develi’deki uygulama okullarında yapılacaktır.

Öğretmenlik Uygulaması -II dersine dair formlar

01-FR-066 ÖĞRENCİ GENEL DİLEKÇE FORMU için tıklayınız (Bizim Öğrenciler için).docx

02-FR-066 ÖĞRENCİ GENEL DİLEKÇE FORMU İçin tıklayınız (Misafir Öğrenciler).docx

Son Başvuru tarihi 02 Mart 2023 Perşembe Günü Mesai Saati Bitimidir.


28 Şubat 2023 Salı